◈ Cước phí: 59.000đ/90 ngày
◈ Thời gian sử dụng: ◈ Cam kết: 3 tháng
◈ Ưu đãi: Miễn phí 75GB/tháng. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00.
◈ Đối tượng:
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.


75GB/30 ngàyNHẬN XÉT&BÌNH LUẬN