◈ Cước phí: 0đ/30 ngày
◈ Thời gian sử dụng: ◈ Cam kết: 12 tháng
◈ Ưu đãi: Miễn phí 60GB/30 ngày. 1.5GB tốc độ cao/ngày, hết 1.5GB tốc độ thông thường không giới hạn. Giới hạn tốc độ 512kbps từ 20h00 đến 21h00
◈ Đối tượng:Dành cho khách hàng trả trước có Apru nhỏ hơn 50.000Đ
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.


60GB/30 ngày

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN