◈ Cước phí: 79.000đ/30 ngày
◈ Thời gian sử dụng:
◈ Ưu đãi: Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 20 phút trong nước + 4GB/30 ngày.
◈ Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều. Arpu trung bình 3 tháng < 70.000đ.
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.
1.020 phút + 4GB

goi cước M79 MobiFone

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN