◈ Cước phí: 300.000đ/30 ngày
◈ Cam kết: 12 tháng
◈ Ưu đãi: Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 500 phút trong nước + 120GB/30 ngày(4GB/ngày).
◈ Đối tượng: - TB MobiF hiện hữu, có tổng doanh thu thông tin mỗi tháng n-1, n-2, n-3 ≤ 250.000 đồng/chu kỳ.
- TBTT hoặc TS MobiGold chuyển đổi sang TB MobiF, đồng thời có tổng doanh thu thông tin TKC(trước khi chuyển đổi) mỗi tháng n-1, n-2, n-3 ≤ 250.000đ/CK.
- TB MobiF phát triển mới, được đăng ký gói trong vòng 90 ngày kể từ ngày hòa mạng.
- TB MNP chuyển đến mạng MobiFone, hòa mạng TB MobiF kể từ 1/6/2020.
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.
1.500 phút gọi + 120GB

MF300

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN