◈ Cước phí: 200.000đ/31 ngày
◈ Cam kết: 12 tháng
◈ Ưu đãi: Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 120GB/31 ngày. Hết ưu đãi 4GB data, hệ thống hạ băng thông 1Kbps/1Kbps
◈ Đối tượng: Thuê bao (TB) thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
o TB trả sau MobiF hiện hữu, có tổng doanh thu thông tin mỗi tháng n-1, n-2, n-3 ≤ 200.000 đồng/chu kỳ (n là tháng lấy dữ liệu).
o TB là trả trước chuyển đổi sang TB trả sau MobiF, đồng thời có tổng doanh thu thông tin tài khoản chính (trước khi chuyển đổi) mỗi tháng n-1, n-2, n-3 ≤ 200.000 đồng/chu kỳ (n là tháng lấy dữ liệu).
o TB trả sau MobiF phát triển mới kích hoạt kể từ 1/6/2020, được đăng ký gói cước trong vòng 90 ngày kể từ ngày hòa mạng.
o TB MNP chuyển đến mạng MobiFone, hòa mạng TB trả sau MobiF kể từ 1/6/2020.
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.

1.300 phút gọi + 120GB

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN