◈ Cước phí: 150.000đ/30 ngày
◈ Cam kết: 12 tháng
◈ Ưu đãi: Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 200 phút trong nước + 120GB/30 ngày(4GB/ngày).
◈ Đối tượng: Thuê bao là trả trước chuyển đổi sang thuê bao trả sau. Thuê bao trả sau MobiF phát triển mới MNP chuyển mạng giữ số đến mạng MobiFone. TB trả sau (MobiF) hiện hữu, có tổng doanh thu thông tin mỗi tháng n-1, n-2, n-3 < 150.000đ/ CK (n là tháng lấy dữ liệu).
◈ Gia hạn: Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng.


1.200 phút gọi + 120GB

MF150

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN